Tàu thuỷ cao tốc Rạch Giá Lại Sơn

TUYẾN RẠCH GIÁ – LẠI SƠN Tuyến Rạch Giá  Lại Sơn Lại Sơn  Rạch Giá Giờ khởi hành 06:35 , 7:30 12:00, 12:45 Giờ cập bến 08:15 , 09:10 13:40, 14:25 Tàu Superdong I-IX – X Superdong I-IX – X Tải trọng 275 khách 275 khách Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ

Tàu thuỷ cao tốc Rạch Giá Nam Du

TUYẾN RẠCH GIÁ – NAM DU Tuyến Rạch Giá  Nam Du Nam Du  Rạch Giá Giờ khởi hành 7:30, 8:30 11:00, 11:50 Giờ cập bến 10:00, 11:00 13:30, 14:25 Tàu Superdong XI, II Superdong XI, II Tải trọng 261-275 khách 261-275 khách Vận tốc 26 – 28 hải lý/giờ 26 – 28 hải lý/giờ